Luvata

Luvata là tập đoàn dẫn đầu trong ngành chế tạo và sản xuất các thành phần kim loại liên quan đến công trình và dịch vụ thiết kế thuộc Phần Lan, có nhà máy đặt tại Thailand. Luvata được uỷ nhiệm để đồng hành cùng khác hàng và giúp khác hàng gia tăng khả năng cạnh tranh. Sản phầm và dịch vụ của Luvata luôn sẵn sàng cho khách hàng nhằm cải thiện hiệu suất công việc, cải thiện các sản phẩm và giảm các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư. Sản phẩm Luvata đảm bảo cho sự thành công của khách hàng.