Nungwon

Trong 14 năm qua, kể từ Nungwon đi bước đầu tiên để làm cho ống đồng trong năm 1986, Nungwon đã cống hiến liên tục nghiên cứu và nghiên cứu để phát triển các phương tiện tốt hơn và kinh tế hơn sản xuất ống đồng. Nungwon sản xuất ba loại chính của ống; Nước, DWV, và ACR ống. Mỗi người có sử dụng cụ thể của nó và có những ưu điểm riêng của nó khi được sử dụng cho các yêu cầu dịch vụ thích hợp. Chất lượng sản phẩm được sản xuất với các cơ sở cực kỳ hiện đại và nghiêm ngặt hệ thống kiểm soát chất lượng.