CAO SU CÁCH NHIỆT ĐEN CÁC KÍCH CỠ

CAO SU CÁCH NHIỆT ĐEN CÁC KÍCH CỠ

Cao su cách nhiệt đen các kích cỡ có xuất xứ Mã Lay
Thương hiệu: Superlon
Xuất xứ: Mã Lay
Đơn vị tính: ống hoặc thùng