ĐINH NHÔM + KEO DÁN ĐINH

ĐINH NHÔM + KEO DÁN ĐINH

Đinh nhôm và keo dán đinh được sản xuất tại Việt Nam
- Đinh nhôm:
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: thùng
Mô tả: 1000 cái/ thùng

- Keo dán đinh:
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: chai