Đồng thanh Busbar

Đồng thanh Busbar

Đồng thanh Busbar

Kích thước chuẩn của thanh cái đồng (busbar) dùng để làm tủ điện
Công việc thiết kế, thi công tủ điện công nghiệp cần phải biết kích thước của thanh đồng để lập bảng kê vật tư và và vẽ sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ cho chính xác.

dong-thanh

dong-thanh