Superlon Worldwide

Superlon Worldwide là nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt NBR được chọn lựa hàng đầu cho hệ thống điều hoà và công nghiệp lạnh HVAC&R tại Malaysia. Qua nhiều năm, chúng tôi đạt được sự đánh giá cao của các đối tác kinh doanh và thiết lập các mối quan hệ hợp tác vững bền, đồng thời tạo lập mạng lưới hệ thống phân phối cho phép chúng tôi trở thành nhà sản xuất đứng đầu trên thị trường trong ngành.