Ống đồng cuộn Hailiang

Ống đồng cuộn Hailiang

Ống đồng cuộn phi 6.35 Hailiang, độ dày 0.5mm được sử dụng rộng rãi trong hệ thống dẫn ga cho máy điều hòa và công nghiệp làm lạnh, được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM B68 C12200, B280, JIS H3300.

Ống đồng Hailiang là sản phẩm ống đồng thương hiệu số 1 thế giới do tập đoàn Hailiang ( Trung Quốc ) sản xuất, một tập đoàn sản xuất ống đồng lớn nhất thế giới

Ống đồng được dùng trong các hệ thống HVAC, đường ống làm lạnh, điều hòa không khí, cho các công trình, trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp,…

Ống đồng Hailiang với ưu điểm độ dày chuẩn, sáng bóng, thi công dễ dàng, lắp đặt nhanh, đảm bảo chất lượng cho mọi công trình


Đường kính x độ dày Độ dài/cuộn Đóng gói
cuộn/hộp
Ống đồng cuộn Hailiang 4.76 x 0.50 mm 15m 15
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.50 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.55 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.60 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.70 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.80 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 1.00 mm 15m 12
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.50 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.55 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.60 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.70 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.80 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 1.00 mm 15m 10
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.50 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.55 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.60 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.70 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.80 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 1.00 mm 15m 9
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.50 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.55 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.60 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.70 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.80 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 1.00 mm 15m 7
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.50 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.55 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.60 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.70 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.80 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.00 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.07 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.20 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.50 mm 15m 5
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.60 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.70 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.80 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.00 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.07 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.20 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.50 mm 15m 4
Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.70 mm 15m 3
Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.80 mm 15m 3
Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.90 mm 15m 3
Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 1.00 mm 15m 3
Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 1.20 mm 15m 3