Ống đồng Hailiang dạng LWC

Ống đồng Hailiang dạng LWC

Ống đồng Hailiang dạng LWC là các loại cuộn có chiều dài từ vài trăm đến vài nghìn mét được sử dụng trong các nhà máy sản xuất máy điều hòa, máy lạnh, tủ bảo quản.

Đường kính/độ dày (inch/mm)

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

0.01

0.012

0.014

0.016

0.02

0.024

0.028

0.032

0.04

0.048

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inch

mm

0.3

0.3

0.36

0.41

0.5

0.61

0.71

0.81

1

1.22

1.5

0.1575”

4

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

<0.2”

5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

<0.25”

6.35

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

<0.315”

8

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.375”

9.52

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.50”

12.7

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.55”

14

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

<0.625“

15.9

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

<0.75”

19.1

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

<0.875”

22.2

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O