Gas DuPont Suva® 407c

Gas DuPont Suva® 407c

DuPont ™ SUVA ® 407C (R-407C) là loại gas thuộc nhóm HFC được sử dụng làm môi chất lạnh thay thế cho gas R-22 trong các hệ thống máy lạnh đem lại tính ưu việt hơn cho các máy điều hòa và máy bơm nhiệt cả mới và cũ.

DuPont ™ SUVA ® 407C (R-407C) có hiệu suất tương tự như gas R-22 được sử dụng thay thế cho gas R-22 trong hệ thống điều hòa đang sử dụng loại gas này. SUVA® 407c cũng có thể được sử dụng để thay thế cho gas R-502 cho các ứng dụng ở nhiệt độ trung bình với nhiệt độ bay hơi trên +20oF (-7oC).


Thành phần hoá học Đơn vị tính Trị giá
Hàm lượng nước ppm 2.3
Độ hấp thụ khí Vol% 0.66
Hàm lượng cặn Vol% <0.01
HFC-125 Wt% 25.5
HFC-134a Wt% 51
HFC-143a Wt% 23.5
Các tạp chất khác Wt% <0.099