Gas DuPont ™ ISCEON® MO29

Gas DuPont ™ ISCEON® MO29

DuPont ™ ISCEON® MO29 (R-422D) là loại gas lạnh có chi phí thấp, không làm ảnh hưởng đến tầng ozone, nó thay thế cho gas R-22 ở máy lạnh có nhiệt độ làm lạnh bình thường, và có thể sử dụng ở hệ thống làm lạnh nhiệt độ thấp, các máy làm lạnh bằng nước.
Thành phần hoá học Đơn vị tính Trị giá
Hàm lượng nước ppm 2.9
Hàm lượng cặn Vol% 0
HFC-134a % 30.5
HFC-125 % 64
Isobutance Wt% 3
Hàm lượng axit HCL ppm 0
Các tạp chất khác ppb 0