DuPont Usa

Trong hơn 200 năm, Tập đoàn DuPont đã đưa nền khoa học vượt bậc cấp thế giới và kỹ thuật cho thị trường toàn cầu thông qua các sản phẩm sáng tạo, vật liệu và dịch vụ. Sự đổi mới định hướng thị trường của tập đoàn Dupont đã cho ra đời hàng ngàn sản phẩm mới ,các ứng dụng mới và bằng sáng chế mỗi năm. Phục vụ cho nhiều thị trường khác nhau như nông nghiệp, dinh dưỡng, thiết bị điện tử và thông tin liên lạc, an toàn, bảo vệ, gia đình và xây dựng, giao thông vận tải và may mặc và công nghiệp lạnh.